Välj Land
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Med den information som lagras i våra system kan en tydlig och klar bild ges av varje kunds resande. Det är nyckeln till att våra kunder hanterar sitt affärsresande med allt större kontroll och effektivitet.

HRG Insight presenterar data före, under och efter resan på ett helt nytt och kraftfullt sätt, inte i diagram, utan på interaktiva kartor. Det är ett effektivt verktyg att använda vid planering av strategier, beräkna utgifter och för att fatta viktiga avgörande beslut. Det är användarvänligt såväl för reseansvariga som för beslutsfattare inom finans och inköp till exempel. Varje enskild användare kan beställa och få skräddarsydda rapporter om frågor som intresserar dem, när och hur ofta de vill.

  • Data Analysis Services
  • Global consolidation
  • Reporting Solutions

Data Analysis Services

HRG inser behovet av snabb och effektivt integrerad teknik för att producera korrekt informationshantering, men inser också att vikten av att tillhandahålla erfarna analytiker är minst lika viktigt.

Förutom HRG´s onlinerapporteringsverktyg erbjuder vi kompetenta medarbetare inom data- och finans för mer omfattande rapportering och anpassade krav. HRG´s  dataanalytiker arbetar tillsammans med våra företagsledare för att utforma och genomföra en strukturerad rapporteringsplan. De kan skräddarsy rapporter som hjälper dig att följa upp och nå ditt företags mål gällande resehanteringen.

Våra finansanalytiker finns till hands, som en del av styrgruppen, om ditt företag behöver hjälp med att ta fram regelbundna och noggranna kostnadsanalyser och finansiella rapporter för interna intressenter. Våra finansanalytiker kan undersöka frågor och leda projektarbeten, t ex  genomföranden vid ny lagstiftning.

 

Global consolidation

I 15 år har vi inhämtat information från flera länder och källor som använder vårt globala Data Capture verktyg. Vi konsoliderar och analyserar informationen i enlighet med varje kunds behov för att förse dem med exakta och relevanta uppgifter om resekostnaderna.

Vi inhämtar informationen lokalt, oavsett vilken reseleverantör eller bokningssystem som används, raderar eventuella fel och överför därefter till vårt egenutvecklade Global Data Warehouse.

Vår kontinuerliga investering i teknik ger dig flexibiliteten att integrera ytterligare informationskällor, inklusive mobiltelefon, kreditkort och kostnadshantering, när som helst för att göra din datainformation än mer komplett.

När informationen har sammanställts  och godkänts kan vi skapa rapporter som hjälper dig att fatta välgrundade köpbeslut och förbättra budgeteringen . Till exempel kan pre-trip rapporter bidra till att förbättra policyefterlevnad, höja säkerhetsvarningar och säkerställa att de bästa priserna används. Konsoliderad data underlättar också sammanställningar, betalning samt att belysa eventuella trender.

Slutligen, korrekt och uppdaterad information gör det möjligt för oss att analysera och tolka ert resebeteende för att hjälpa er hitta vägar att maximera er budget och att föreslå ytterligare möjligheter till kostnadsreducering.

Reporting Solutions

HRG´s egenutvecklade nätbaserade rapporteringsverktyg blir ditt verktyg nära till hands för affärskritisk information.

HRG Reporting är vårt flexibla och anpassningsbara online-verktyg som ger dig all information du behöver för att budgetplanera och informera gällande inköpsbeslut . Tekniken ger dig snabbt övergripande information samt möjlighet till fördjupning ner i detaljerade transaktionsuppgifter där det behövs.

HRG reporting har förmågan att segmentera och filtrera informationen så att rapporter kan skapas på lokal eller global basis, i ett antal olika valutor och i det format som är mest lämpligt för verksamheten.

Med hjälp av HRG Travel Watch kan du lokalisera dina resenärer snabbt. Onlineverktygets elektronisk kartläggning gör att du snabbt kan ringa in era resenärer samt inom några sekunder förse dig med telefon och e-postuppgifter . Verktyget skapar pre-trip rapporter vilket gör resehanteringen smidigare samt belyser eventuella riskområden.

Precis som HRG reporting, tillhandahåller systemet både detaljerade och mer allmänna rapporter. Onlineverktyget  erbjuder också resevarningar som informerar om eventuella incidenter eller risker som kan påverka era resenärer.