Välj Land
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Senaste nytt om SAS norska pilotstrejk

11 september, 2017

/ Uppdaterat 13 September 10.00/

De senaste veckorna har SAS tecknat ett nytt avtal med pilotförbunden i Sverige och Danmark. De två norska pilotförbunden har dock valt att gå i konflikt från den 11 september, vilket inte kommer att påverka trafiken mellan 11 och 13 september.

Däremot har pilotförbunden varslat om åtgärder som kan påverka trafiken från torsdag 14 september. SAS arbetar för att få till en lösning, och har som ambition att komma överens med pilotförbunden.

Om parterna inte enas kommer en strejk att bryta ut torsdagen den 14 September. Den kommer att påverka trafiken med inställda flyg inrikes i Norge, samt de Europeiska och Interkontinentala flyglinjerna (huvudsakligen till och från Norge).

Majoriteten av flyg till / från och inom Sverige och Danmark kommer inte att påverkas av strejken.

 

Källa: SAS

 

Förhandlingarna mellan de norska piloterna och SAS har strandat. Nu tas två piloter ut i strejk rapporterar VG. 

Om parterna inte har nått någon lösning innan torsdag kommer samtliga norska piloter i konflikten att tas ut i strejk. Redan nu har två piloter tagits ut i strejken, vilket inte påverkar trafiken, som kommer att trafikera enligt tidtabell måndag – onsdag.

SAS ambition är att enas med parterna så att ett nytt kollektivavtal kan tecknas för att undvika en strejksituation.

Vi bevakar nyhetsläget och uppdaterar nyhetssidan.

Källa: SAS

 

/ Uppdaterat 2017-09-11  kl 14.40 /

SAS kommenterar: Angående pilotföreningarnas strejk i Norge

SAS verkar på en kraftigt konkurrensutsatt marknad. Vi måste kunna anpassa företaget och flyga när passagerarna vill resa.

Den norska pilotföreningen har avvisat de förslag som kommit vilket tyvärr har resultat i konflikt.

I förhandlingarna med de norska pilotföreningarna har de norska piloterna erbjudits motsvarande villkor som de svenska och danska piloterna, även om andra budskap kommit från det norska pilotförbundet NSF.

Kraven från de norska pilotföreningarna, som innebär kostnadsökningar på 25%, är orimliga. Vi har kommit överens med samtliga andra medarbetargrupper inklusive piloterna i Danmark och Sverige med ambitionen att skapa ett hållbart SAS för framtiden. Enbart de norska piloterna återstår.

SAS beklagar att pilotföreningarna valt att gå in i en konflikt och är fortsatt övertygade om att vi ska finna en lösning före torsdag, då de norska pilotförbunden lagt ett varsel om utökad strejk, som då kommer drabba passagerarna och förtroendet för företaget.

Tillbaka till Nyheter