Välj Land
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

”Vi är engagerade i att erbjuda mervärde till kunder och tillhandahåller ett omfattande utbud av företagstjänster”

Affärsresor

Affärsresor

Att hjälpa affärsresenärer dit de önskar, tryggt, säkert och bekymmersfritt, är vår huvuduppgift.

Vi gör det så affärsmässigt och kostnadseffektivt som möjligt. Våra kunder ges tillgång till de allra bästa priserna, den senaste bokningstekniken och statistiktjänster, vilket är anledningen till att många av världens ledande företag utvecklat sin resehantering och uppnått goda resultat.

Läs mer

Möten, Grupper och Event

Möten, Grupper och Event

Det handlar inte bara om hur du reser. HRG lägger även stor vikt vid resans syfte och mål.

Oavsett om det är ett möte, seminarium, konferens eller annan typ av evenemang, har vi erfarenheten och kännedomen för att föreslå lämplig plats och säkerställa ett professionellt genomförande. Våra gruppresespecialister ombesörjer att alla deltagare kommer till platsen för aktiviteten i tid för evenemanget och inom ramarna för budgeten.

Läs mer

Konsulttjänster

Konsulttjänster

När du har fått ut det bästa värdet från dina reseleverantörer, då är kanske tiden kommen att börja tänka annorlunda.

HRG Consulting agerar utifrån ett helhetsperspektiv. Våra experter ger råd i ert företags resestrategi och bidrar till att optimera affärsresandet, rekommenderar förbättringsområden gällande resepolicy och ser till att ni är informerade om trender och nyheter för att kunna utveckla resehanteringen.

Läs mer

Offentlig sektor

Offentlig sektor

För vissa statliga och mellanstatliga organisationer så är innebörden av att få valuta för pengarna att pressa kostnaderna för biljettpriser och boende, medan det för vissa andra kan handla om att förhandla fram mjuka värden som ger andra fördelar för pengarna.

Hos HRG är förhandlingskraft en standard. Med hjälp av den har vi skapat mervärde åt drygt 500 statliga kunder.

Läs mer

Energy & Marine

Energy & Marine

I decennier har vi hjälpt besättningar på fartyg och plattformar att förflytta sig till och från världens mest avlägsna och krävande miljöer.

Våra kunder är beroende av support 24 timmar per dygn, och kan känna trygghet i vetskapen av att personalen är i säkra händer. De kan även räkna med att vi står redo att utöka bemanningen vid större händelser såsom naturkatastrofer eller andra oförutsedda händelser som påverkar resandet.

Läs mer

Teknologi

HRG´s teknologi utgör grunden för alla våra produkter och tjänster. Ingen annan teknikplattform ger en bättre eller mer integrerad affärsreselösning.

Hjärtat av vår filosofi är HRG Universal Super Platform, som stödjer vår strategi av självständighet på en marknad som ständigt förändras. Det möjliggör en flexibel leveransservice , oavsett om kunden har lokala eller globala behov, med integration av data från praktiskt taget vilken källa som helst. Utbudet förbättras för kunderna när det gäller biljettpriser och tariffer samt erbjuder mer kompletta och korrekta uppgifter till företagets beslutsfattare.

Ta reda på mer


Ta reda på hur HRG kan hjälpa ditt företag att spara pengar.
Kontakta oss