Välj Land
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Varför HRG?

HRG bygger på erfarenheten, kompetensen och expertisen hos sina anställda. Vi vet vad som krävs för att hålla globala kunder i rörelse. Vi har kunskapen om vad moderna och framgångsrika företag behöver.

Vi förstår vikten av att ta kontroll över affärsresandet och mötesprogrammet. Vi vet hur en finjusterad policy påverkar budgeten, och hur en flexibel och användarvänlig teknik kan effektivisera bokningsprocesser och betalningar. Vi vet innebörden av att ha synlighet i hur mycket som spenderas, med vilka leverantörer och på vad, med intelligent och snabb rapportering till hjälp.

Alla våra kundavtal har skräddarsytts in i minsta detalj utifrån kundernas behov. Genom att ge expertråd och stöd på olika plan, allt ifrån inköp, bokning, godkännanden och betalningslösningar, till rapportering, jämförelser och rådgivning, kan vi leverera den kontroll, policyefterlevnad och besparing ni vill uppnå.

Låt oss visa vad vi kan. Vi hjälper er att uppnå era mål.


Vad skiljer oss från våra konkurrenter?

Hogg Robinson Group har en servicekultur som helt inriktar sig på behoven hos våra kunder. 

HRG´s personal är enastående. De har talang och kompetens, erfarenhet och passion för att ge bästa service åt våra kunder. De bygger relationer på ömsesidig respekt och förtroende, finner svaren på frågorna och ligger ofta steget före kunden.

När det gäller frågan om Affärsresor,  så gör HRG´s medarbetare en stor skillnad, och svaret blir därför HRG.

Våra värderingar

Våra värderingar speglar hur vi väljer att utföra vårt arbete varje dag, både med varandra och med våra kunder. Värderingarna är viktiga för oss som individer, som kollegor och som företag. De gör oss till en av Sveriges mest attraktiva i resebranschen med oanade möjligheter, och vi vet att det är vad som skiljer oss från våra konkurrenter.

Engagemang
Både våra kunder och våra medarbetare förtjänar vårt totala engagemang. Genom att känna stolthet i allt vi gör, vinner vi våra kunders lojalitet vilket bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Ärlighet
Vi tror på ärlighet och öppenhet. Relationer som bygger på tillit, förtroende och ömsesidig respekt kommer att förbli starka.

Förträfflighet
Vi är passionerade i det vi gör, vilket gör att vi ständigt vill överträffa våra kunders behov. Genom vår kompetens, och unika inställning höjer vi oss över våra konkurrenter.

Innovation
Som företag och som individer stannar vi aldrig upp och känner oss nöjda. Vi letar ständigt efter nya sätt att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål.

Kundfokus
Vi finns här för att hjälpa våra kunder. Allt vi gör handlar om att förbättra våra kunders resultat.

Expertis
Genom att behålla kunskapen om branschen, våra kompetenta medarbetare och specialistfunktioner, så fortsätter vi att vara de erkända experter vi är inom vårt område.

Vi är ett företag som levererar utöver förväntningarna hos våra intressenter.